UCHWAŁA NR 324/6857/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 11 lipca  2017 r.

 

 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216), zmienionej Uchwałą nr VII/133/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1676), Uchwały Nr 296/5930/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnych w 2017 roku, Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2.Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określą zawarte umowy.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego

 Władysław Ortyl

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zał. do uchwały 324_6857_17 - podział dotacji celowej dla Spółek wodnych w 2017 )Załącznik do uchwały Nr 324/6857/17 z dn. 11-07-2017 r.[RG] Marcin Matusz26 kB2017-07-12 07:522017-07-12 07:52