Ogłoszenie z dnia 11 września 2017 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW