Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW