Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-IV.7440.47.2022.WZ

Rzeszów, 2022-09-29

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735, ze zm. – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 – zwany dalej PGG) zawiadamiam, że:

I. Z wniosku Pana Wiesława Sowy (Pełnomocnika), reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77” (gm. Radymno – pow. jarosławski; gm. Żurawica - pow. przemyski) – zwanego dalej Dodatkiem Nr 1.

II. Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w rejonach modyfikacji przebiegu odcinków inwestycji; uzupełnieniu pierwotnej siatki wierceń i badań, stosownie do zaktualizowanych rozwiązań projektowych. Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w Dokumentacji warunków hydrogeologicznych (art.90 ust.1 pkt 2d PGG).

III. Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych nieruchomości gruntowych na terenie których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych zawiera Tabela nr 3 (str. 23) w Dodatku Nr 1 (do wglądu w siedzibie obwieszczającego). Zgodnie z art.41 ust.2 PGG Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.

IV. Działając, jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG wystąpiłem o opinie do Wójta Gminy Radymno ora Wójta Gminy Żurawica. Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Organ projektu rozstrzygnięcia (decyzji zatwierdzającej Dodatek Nr 1- zwanej dalej Decyzją). Jeżeli organ opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony rozstrzygnięcia.

V. Zgodnie z art.41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z Dodatkiem Nr 1 oraz Decyzją, wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530), informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Dodatkiem Nr 1 oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.

VI. Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również zostało przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

VII. Po upływie terminów, o którym mowa w punktach V i VI (łącznie) Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Dodatek Nr 1 zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja zatwierdzająca Dodatek Nr 1nie upoważnia wykonawcy robót geologicznych do wejścia na teren nieruchomości gruntowej, na której zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Niniejsza informacja zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.podkarpackie.pl w zakładce: ZARZĄD – Ogłoszenia Marszałka.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu dostępne cyfrowo bip do pdf.docx)Obwieszczenie-wersja dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla29 kB2022-09-30 13:442022-09-30 13:44

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi