Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OS-I.7222.21.5.2022.BK, Rzeszów, 2022-09-28

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Na wniosek Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce (REGON 000036908, NIP 8670003039) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2019 r. znak: OS-I.7222.36.2.2018.MH zmienionej decyzją z dnia 4 marca 2020 r. znak: OS-I.7222.18.1.2020.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków;

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;

W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 4 października 2022 r. – do dnia 2 listopada 2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski;

Dokumenty do wglądu znajdują się w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 418, w godzinach pracy urzędu;

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział do spraw klimatu i ekologii pod numerem 461/2022.

 

Z upoważnienia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Otrzymują:

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce

Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Tablica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 2x

BIP Urzędu Marszałkowskiego

a/a OS-I

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE wersja dostępna cyfrowo.docx)Ogłoszenie - wersja dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla120 kB2022-10-04 11:032022-10-04 11:03

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi