Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

marszalek województwa podkarpackiego logo

OS-IV.7440.01.2023.WZ

Rzeszów, 2023-01-12

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000, ze zm. – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072, ze zm. – zwany dalej PGG) zawiadamiam, że:

Z wniosku Pana Wiesława Sowy (Pełnomocnika), reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych na potrzeby Dokumentacji Hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28” (m. Krosno; Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Rymanów – pow. krośnieński; gm. Haczów - pow. brzozowski; gm. Besko, gm. Zarszyn – pow. sanocki) – zwanego dalej Dodatkiem Nr 1.

Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, w odniesieniu do zaktualizowanych rozwiązań projektowych w proponowanych wariantach w/w obwodnicy. Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w do Dokumentacji warunków hydrogeologicznych (art.90 ust.1 pkt 2d PGG).

Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych działek na których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych, zawiera Tabela nr 5 w Dodatku nr 1, str.25 ÷32, w której, cyt.: „Działki wyodrębnione kolorem niebieskim odnoszą się do otworów będących uzupełnieniem w ramach dodatku do PRGH.” - do wglądu  w siedzibie obwieszczającego. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG, Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem (działką) wykonywania robót geologicznych.

Działając, jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG wystąpiłem o opinię do: Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Wójta Gminy Miejsce Piastowe, Burmistrza Gminy Rymanów oraz Wójta Gminy Besko. Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia sprawy (decyzji zatwierdzającej Dodatek Nr 1- zwanej dalej Decyzją). Jeżeli opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art.41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią Dodatku Nr 1 oraz Decyzji,  wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530), informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Dodatkiem Nr 1 oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również zostało przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Po upływie terminów, o którym mowa w punktach VI i V (łącznie)  Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Dodatek Nr 1  zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja nie upoważnia wykonawcy do wejścia na teren nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GEOLOG WOJEWÓDZKI

Niniejsza informacja zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.podkarpackie.pl w zakładce: ZARZĄD – Ogłoszenia Marszałka.

logo podkarpackie

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dostępne cyfrowo bip do pdf.docx)Obwieszczenie - wersja dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla29 kB2023-01-16 16:112023-01-16 16:11
Pobierz plik (OS-IV.7440.01.2023.WZ obwieszczenie o wszczęciu.pdf)Obwieszczenie[OS] Barbara Król-Cieśla116 kB2023-01-16 16:132023-01-16 16:13

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi