Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OS-I.7222.10.8.2021.RD                                                                  Rzeszów, 2023-03-06

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j. ze zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 t.j. ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

1. Na wniosek PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, wydana została decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2023 r. znak: OS.I.7222.10.8.2021.RD, wprowadzająca zmiany w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 maja 2018 r. znak: OS-I.7222.42.6.2017.RD, zmienionej decyzją Ministra Środowiska z dn. 2 sierpnia 2018 r. znak: DOŚ.III.285.27.2018.DS oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dn. 21 marca 2019 r. znak: OS-I.7222.10.1.2019.RD oraz z dnia 28 lipca 2021 r. znak: OS.I.7222.13.4.2020.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), zlokalizowanej na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie.

2.Informację o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 144/2023, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych.

3. Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że można zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu.

4. Decyzja dostępna będzie również w wersji elektronicznej pod adresem:

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego - PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii

5. Termin udostępniania decyzji: 13 marca 2023 r. – 26 marca 2023 r.

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

         Andrzej Kulig

        DYREKTOR DEPARTAMENTU

            OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o decyzji PGE ENERGIA CIEPŁA OS.I.7222.10.8.2021.RD wersja dostępna c)Ogłoszenie o wydaniu decyzji zmieniajacej dla PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. [OS] Renata Dybka81 kB2023-03-09 08:582023-03-09 08:58
Pobierz plik (Ogloszenie o decyzji PGE ENERGIA CIEPŁA OS.I.7222.10.8.2021.RDPodpisane.pdf)Ogłoszenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla PGE Energia Ciepła S.A. ITPOE[OS] Renata Dybka246 kB2023-03-09 09:002023-03-09 09:00

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi