Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OS-IV.7440.03.2023.TG, Rzeszów, 2023-03-14

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000, ze zm. – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 – zwany dalej PGG)

zawiadamiam, że: 

Decyzją z dnia 14 marca 2023r. znak: OS-IV.7440.03.2023.TG zatwierdzony został „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: „Przebudowa Linii 110kV Tomaszów Południe-Lubaczów” ETAP I”

(gm. Tomaszów Lubelski, gm. Bełżec, – pow. tomaszowski; gm. Narol, gm. Horyniec-Zdrój, gm. Cieszanów, gm. Lubaczów-pow. lubaczowski) (- zwanej dalej Decyzją).

  1. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Obwieszczenia.
  2. W terminie 14 dni, licząc od następnego dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, Strony mogą wnieść odwołanie od Decyzji (w 2 egz.), za moim pośrednictwem, do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54). Zgodnie z art.41 ust.2 PGG, Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.
  3. Zgodnie z art.49 KPA, zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią Decyzji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 - Departamencie Ochrony Środowiska - Oddziale Geologii (II piętro, pok.227) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (7:30 –15:30). Informacja telefoniczna pod numerem (17) 7433166. Zapoznanie się z treścią Decyzji jest możliwe również w siedzibie obwieszczającego.

Z upoważnienia Marszałka Województwa   

Geolog Wojewódzki

Niniejsza informacja zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.podkarpackie.pl w zakładce: ZARZĄD – Ogłoszenia Marszałka

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji - dostępne cyfrowo projekt geol-inz Linia 110kV Tomaszow)Obwieszczenie o decyzji - dostępne cyfrowo projekt geol-inz Linia 110kV Tomaszow[OS] Ireneusz Grocholski28 kB2023-03-16 09:042023-03-16 09:04

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi