http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Sprawozdanie z wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: "Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

|
[RG] Marcin Matusz
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.