http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów

|
[OS] Bogusław Kielar

Stan na dzień: 23.01.2020 r.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, oraz

wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów  (w załączniku).

Wykaz prowadzony jest na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).