http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Mienie Województwa

|
Admin
  • Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego. Stan mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2011 r.  ... czytaj więcej  »
  • Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego. Stan mienia Województwa Podkarpackiego na dzien 31 grudnia 2010r.  ... czytaj więcej  »
  • Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego. Stan mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2009r.  ... czytaj więcej  »
  • Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych., Uchwała Nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010r. ... ... czytaj więcej  »
  • Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego. Stan mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2008r.  ... czytaj więcej  »
  • Zasady gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego określająca zasady gospodarowania mieniem ... czytaj więcej  »
  • Stan mienia Województwa Podkarpackiego. Stan mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2007r.  ... czytaj więcej  »
  • Wykaz innych praw majątkowych nabytych przez Województwo Podkarpackie. Dane z w/w zakresu znajdują się na stronie "Stan mienia Województwa Podkarpackiego"  ... czytaj więcej  »
  • Sprawozdanie FO3 o stanie i ruchu środków trwałych. Sprawozdanie FO3 o stanie i ruchu środków trwałych  ... czytaj więcej  »