Zarząd Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2016. poz. 486 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016. poz. 383 z późn. zm.) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Strategia prezentuje priorytety regionalnej polityki innowacji i sposoby ich realizacji.

Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii i uwag partnerów społecznych i gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Województwo Podkarpackie w obszarze rozwoju innowacji z potrzebami regionalnej gospodarki.

Prezentowana aktualizacja poszerza listę inteligentnych specjalizacji o sektor motoryzacyjny, o co postulowali przedsiębiorcy z tej branży oraz Podkarpacka Rada Innowacyjności w swojej uchwale Nr 1/2015 z dnia 5 maja 2015 roku.
Zaproszenie adresowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu edukacji oraz innych instytucji i organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających przedsiębiorczość oraz działalność badawczo-rozwojowo-innowacyjną na terenie regionu.

Z projektem aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3)” można się zapoznać w Oddziale wspierania innowacyjności i inteligentnego rozwoju regionu Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 346, w godzinach 7.30 – 15.30.

Dokumenty niniejsze są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej samorządu województwa podkarpackiego:

http://www.bip.podkarpackie.pl

 Termin konsultacji: od 28 września 2016 r. do 1 listopada 2016 r.

 Spotkanie konsultacyjne:

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Temat spotkania: „Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).”

Propozycje zmian należy zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania opinii w formie:

1.elektronicznej na adres poczty e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem „Konsultacje społeczne RIS3 ”.

2.ustnej do protokołu w Oddziale wspierania innowacyjności i inteligentnego rozwoju regionu Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 346, w godzinach 7.30 – 15.30,

3.pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne RIS3”.

 Opinie, wnioski oraz uwagi do ww. Strategii będą przyjmowane do dnia 1 listopada 2016 r.

Organ właściwy:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zasięg terytorialny konsultacji: województwo podkarpackie

Koordynatorem ds. konsultacji jest Oddział wspierania innowacyjności i inteligentnego rozwoju regionu Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.