http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Informacja ws. przyjęcia programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego

|
BIP2

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 269/5390/17 z dnia 7 lutego 2017 r. przyjął „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”.