Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 75/2011
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie Regulaminu posługiwania się ESRCP w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),§ 16 ust. 14 Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 64/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 74/2011 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 6 września 2011 r. oraz § 7 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 35/665/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§1

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwanym dalej „Urzędem” wprowadza się elektroniczny system rejestracji czasu pracy, zwany dalej ESRCP, służący do rejestracji zdarzeń związanych z ewidencją czasu pracy pracowników Urzędu.

§ 2

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do posługiwania się w miejscu pracy indywidualnymi kartami zbliżeniowymi.

§ 3

  1. Wobec pracowników Urzędu wprowadza się obowiązek rejestracji w systemie ESRCP następujących zdarzeń: 1) rozpoczęcie pracy, 2) zakończenie pracy, 3) opuszczenie miejsca pracy w związku z wyjściem służbowym, 4) powrót do pracy po zakończeniu wyjścia służbowego, 5) opuszczenie miejsca pracy w związku z wyjściem w sprawach osobistych, 6) powrót do miejsca pracy po zakończeniu wyjścia w sprawach osobistych.
  2. Rejestracja zdarzeń, o których mowa w ust. 1 polega na naciśnięciu stosownego przycisku na dowolnym terminalu ESRCP umieszczonym w Urzędzie oraz przesunięcie wzdłuż terminalu kartą zbliżeniową, o której mowa w § 2. Właściwe użycie karty potwierdza komunikat „Dziękuję
  3. Pracownicy bezzwłocznie informują administratora ESRCP w swoim departamencie/komórce równorzędnej o wystąpieniu zdarzenia nie opisanego w ust. 1, celem dokonania przez administratora stosownej modyfikacji w rejestracji zdarzeń.
  4. Pracownicy zobowiązani są do poinformowania administratora ESRCP w swoim departamencie/równorzędnej komórce organizacyjnej o fakcie utraty lub braku w danym dniu indywidualnej karty zbliżeniowej.

§ 4

1. Ustala się następującą listę zdarzeń wraz z przypisanymi im symbolami literowymi obowiązującą w Urzędzie :

symbol

Pełna nazwa zdarzenia

CH
DE
NN
NP.
NU
O2
PP
U_
UM
UO
UW

BO
WD
WN
WS
WL
UT
S
US
ZO
ZR
TR
UB

Zwolnienie lekarskie
Delegacja
Nieobecność nieusprawiedliwiona
Nieobecność płatna
Nieobecność niepłatna
Opieka 2 dni
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Urlop wypoczynkowy
Urlop macierzyński
Urlop okolicznościowy
Urlop wychowawczy
Urlop na żądanie
Badania okresowe
Wolne za dzień dodatkowy (sobota)
Wolne za niedzielę
Wolne za dzień świąteczny
Wolne za godziny nadliczbowe
Urlop ojcowski
Szkolenie
Urlop szkoleniowy
Opieka nad dzieckiem chorym lub członkiem rodziny
Świadczenie rehabilitacyjne
Turnus rehabilitacyjny
Urlop bezpłatny

2. Rozszerzenie lub zmiana listy zdarzeń wymaga uzgodnienia z administratorami ESRCP w Oddziale kadr i szkolenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi