http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Petycje złożone w 2019 roku

|
[OR] Iwona Najda

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 28.01.2019 r.   w sprawie ponownego uruchomienia basenu rehabilitacyjnego w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II, działajacym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 28.04.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12 lutego 2019 r., znak: OZ-I.9024.15.2019.MP plik
 2. 19.03.2019 r.    w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego z Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i Rawa Ruska 19.06.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.13.2019.AS plik 
3. 6.06.2019 r.   w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Horyniec-Zdrój - Werchrata - Prusie 6.09.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19 czerwca 2019 r., znak: DT-I.8010.1.79.2019.MS plik
4. 18.06.2019 r. Aleksandra Kanak w sprawie dodatkowego kursu pociągu REGIO na trasie Przemyśl Główny - Jarosław - Przeworsk 18.09.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17 lipca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.27.2019.AS plik
5. 12.09.2019   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 na granicy miejscowości Kielnarowa i Borek Stary 12.12.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25 września 2019 r., znak: DT-I.8010.1.14.2019.DD plik
6. 26.09.2019   w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Cisna krzyżówka do granicy Gminy Cisna - góra Szczerbanówka, jak również remontu mostu i poszerzenia poboczy 26.12.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7.10.2019, znak: DT-I.8010.117.2019.ŁL plik
7. 8.10.2019   w sprawie podjęcia stałych działań kontrolnych w zakresie wypełniania przez podmioty przywożące smary do Polski w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne obowiązku odzysku i recyklingu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 8.01.2020 r.     plik
8. 8.10.2019   w sprawie dokonania ponownej analizy stosowania podwójnej linii ciągłej na drodze nr 886 Domaradz-Sanok 8.01.2020 r.     plik