Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 17.01.2020 r.   w sprawie zwiększenia liczby połączeń pociągami POLREGIO na trasie Dębica-Tarnów oraz Tarnów-Dębica 17.04.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.04.2020 r., znak: DT-VIII.8060.2.5.2020.AS plik
2. 22.01.2020 r.   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Chwałowice 22.04.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.01.2020 r., znak: DT-I.8010.1.20.2020.DD plik
3. 3.03.2020 r.   w sprawie uruchomienia jednej pary pociągów regionalnych przyspieszonych dziennie, kursujących z Przemyśla do Kielc 3.06.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.03.2020 r., znak: DT-VIII.8060.2.18.2020 plik
4. 3.06.2020 r.

Jacek Sułuja

Komitet Protestacyjny wobec budowy w sołectwie Przewrotne spalarni

w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w miejscowości Przewrotne 3.09.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.06.2020 r., znak: OS-I.7013.2.101.2020.NS plik
5. 30.06.2020 r. Grupa mieszkańców Milczy, Wróblika Szlacheckiego, Ladzina, Rymanowa-Zdroju, Posady Górnej, Królika Polskiego i Sieniawy w sprawie podjęcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inwestycji związanych z budową chodników dla pieszych wzdłuż dróg wojewódzkich Nr 887 i Nr 889 na terenie Gminy Rymanów w miejscowościach Milcza, Wróblik Szlachecki, Ladzin, Posada Górna, Rymanów-Zdrój, Królik Polski oraz Sieniawa 30.09.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z 31.07.2020 r., znak: DT-I.8010.1.18.2020.DD plik