http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Petycje złożone w 2020 roku

|
[OR] Iwona Najda
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 17.01.2020 r.   w sprawie zwiększenia liczby połączeń pociągami POLREGIO na trasie Dębica-Tarnów oraz Tarnów-Dębica 17.04.2020 r.     plik
2. 22.01.2020 r.   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Chwałowice 22.04.2020 r.     plik