Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar
Rejestr petycji w roku 2021

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1

 27.01.2021 r.

Henryk Leicht, Waldemar Pitycz - Radni Gminy Baligród

petycja w sprawie realizowanej inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk

 27.04.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.02.2021 r., znak: DT-I.8010.35.2021.ŁL

 plik

2

3.03.2021 r.

Maria Olszańska - Radna Gminy Przemyśl reprezentująca mieszkańców wsi Ostrów

petycja w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Ostrów

3.06.2021 r.

pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF zwrócono się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o ponowne ujęcie przedmiotowej sprawy w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - celem weryfikacji zaistnienia nowych okoliczności w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.05.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF

plik

3

15.03.2021 r.

petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu uwzględnienie w zapisach RPO WP na lata 2021-2027 kwestii związanych ze wsparciem projektów dotyczących budowy dróg rowerowych

15.06.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.03.2021 r., znak: RP-I.410.1.19.2021.MB

plik

4 16.04.2021 r. petycja w sprawie poprawy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Szklary, gmina Hyżne 16.07.2021 r.

pismo Wójta Gminy Hyżne z dnia 22.04.2021 r., znak: RIG2.7011.11.2021.PF, popierające zgłoszoną inicjatywę 

pismem znak: DT-I.8010.103.2021.MS zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą o analizę zagadnienia i przedstawienie informacji w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.05.2021 r., znak: DT-I.8010.110.2021.MS plik
5 15.06.2021 r.   w sprawie wykonania ok. 300 metrów chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 884 15.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.07.2021 r., znak: DT-I.8010.1.76.2021.AS plik
6 7.06.2021 r.   w sprawie połączenia kolejowego z Jasła i Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i budowy przystanku kolejowego Hrebenne Przejście Graniczne w pobliżu przejścia drogowego 7.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 30.07.2021 r., znak: DT-VIII.8060.4.28.2021.AS plik
7 10.08.2021 r. mieszkańcy miejscowości Zalesie w sprawie podjęcia działań związanych z wykonaniem odwodnienia działek zlokalizowanych w miejscowości Zalesie w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce" 10.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.09.2021 r., znak: DT-I.8010.55.17.2019.UP-Ś plik
8 13.08.2021 r. mieszkańcy Gminy Jaśliska w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Ustrzyki Górne-Wołosate-granica państwa (Ukraina) na terenie Gminy Jaśliska 13.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.09.2021 r., znak: DT-I.8010.1.80.2021.AS plik
9 7.10.2021 r. Sołtys wsi Kielnarowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 w miejscowości Kielnarowa gm. Tyczyn 7.01.2022 r.     plik
10 19.10.2021 r. mieszkańcy Sołectwa Bachórz i Harta w sprawie zmiany usytuowania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Bachórz-Harta 19.01.2022 r. pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.10.2021 r., znak: I-II.1874.4.26.2021, dot. rozważenia możliwości pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców   plik
11 25.10.2021 r.   w sprawie publikacji na stronach internetowych pełnych treści wydawanych decyzji, podejmowanych uchwał w okresie pandemii 25.01.2022 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.11.2021 r., znak: OR-II.152.22.2021.IN plik
12 9.11.2021 r. Katarzyna Madej reprezentująca Stowarzyszenie Aktywny Beskid w sprawie poddania projektu "Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego" konsultacjom publicznym oraz uwtorzenia w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stanowiska "Oficera Rowerowego", którego zadaniem byłoby koordynowanie działań związanych z prawidłowym wdrażaniem zapisów Polityki Rowerowej, a w szczególności współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 9.02.2022 r.

pismo Dyrektora ds. Trasy i Bezpieczeństwa Wyściugu Tour de Pologne, z dnia 5.11.2021 r., popierające złożoną petycję,

pismo Prezesa Zarządu Hotelu Arłamów S.A., z dnia 9.11.2021 r., popierające złożoną petycję

  plik

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi