Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. (plik pdf)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.​ (plik doc.)

Rejestr petycji w roku 2021

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1

 27.01.2021 r.

Henryk Leicht, Waldemar Pitycz - Radni Gminy Baligród

petycja w sprawie realizowanej inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk

 27.04.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.02.2021 r., znak: DT-I.8010.35.2021.ŁL

 plik

2

3.03.2021 r.

Maria Olszańska - Radna Gminy Przemyśl reprezentująca mieszkańców wsi Ostrów

petycja w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Ostrów

3.06.2021 r.

pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF zwrócono się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o ponowne ujęcie przedmiotowej sprawy w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - celem weryfikacji zaistnienia nowych okoliczności w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.05.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF

plik

3

15.03.2021 r.

petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu uwzględnienie w zapisach RPO WP na lata 2021-2027 kwestii związanych ze wsparciem projektów dotyczących budowy dróg rowerowych

15.06.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.03.2021 r., znak: RP-I.410.1.19.2021.MB

plik

4 16.04.2021 r. petycja w sprawie poprawy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Szklary, gmina Hyżne 16.07.2021 r.

pismo Wójta Gminy Hyżne z dnia 22.04.2021 r., znak: RIG2.7011.11.2021.PF, popierające zgłoszoną inicjatywę 

pismem znak: DT-I.8010.103.2021.MS zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą o analizę zagadnienia i przedstawienie informacji w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.05.2021 r., znak: DT-I.8010.110.2021.MS plik
5 15.06.2021 r.   w sprawie wykonania ok. 300 metrów chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 884 15.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.07.2021 r., znak: DT-I.8010.1.76.2021.AS plik
6 7.06.2021 r.   w sprawie połączenia kolejowego z Jasła i Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i budowy przystanku kolejowego Hrebenne Przejście Graniczne w pobliżu przejścia drogowego 7.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 30.07.2021 r., znak: DT-VIII.8060.4.28.2021.AS plik
7 10.08.2021 r. mieszkańcy miejscowości Zalesie w sprawie podjęcia działań związanych z wykonaniem odwodnienia działek zlokalizowanych w miejscowości Zalesie w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce" 10.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.09.2021 r., znak: DT-I.8010.55.17.2019.UP-Ś plik
8 13.08.2021 r. mieszkańcy Gminy Jaśliska w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Ustrzyki Górne-Wołosate-granica państwa (Ukraina) na terenie Gminy Jaśliska 13.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.09.2021 r., znak: DT-I.8010.1.80.2021.AS plik
9 7.10.2021 r. Sołtys wsi Kielnarowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 w miejscowości Kielnarowa gm. Tyczyn 7.01.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.12.2021 r., znak: DT-I.8010.1.70.2021.AS plik
10

19.10.2021 r.

mieszkańcy Sołectwa Bachórz i Harta w sprawie zmiany usytuowania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Bachórz-Harta 19.01.2022 r.

pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.10.2021 r., znak: I-II.1874.4.26.2021, dot. rozważenia możliwości pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców

pismem z dnia 17.01.2022 r., znak: DT-I.8010.28.38.2017.ŁL wydłużono termin rozpatrzenia petycji, tj. do dnia 28.02.2022 r.

pismo mieszkańców Bachórza z dnia 11.03.2022 r. w spraiwe zmiany usytuowania chodnika w miejscowości Bachórz i Harta

 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.03.2022 r., znak: DT-I.8010.28.38.2017.ŁL

plik

 

 

plik

11 25.10.2021 r.   w sprawie publikacji na stronach internetowych pełnych treści wydawanych decyzji, podejmowanych uchwał w okresie pandemii 25.01.2022 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.11.2021 r., znak: OR-II.152.22.2021.IN plik
12 9.11.2021 r. Katarzyna Madej reprezentująca Stowarzyszenie Aktywny Beskid w sprawie poddania projektu "Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego" konsultacjom publicznym oraz uwtorzenia w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stanowiska "Oficera Rowerowego", którego zadaniem byłoby koordynowanie działań związanych z prawidłowym wdrażaniem zapisów Polityki Rowerowej, a w szczególności współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 9.02.2022 r.

pismo Dyrektora ds. Trasy i Bezpieczeństwa Wyściugu Tour de Pologne, z dnia 5.11.2021 r., popierające złożoną petycję,

pismo Prezesa Zarządu Hotelu Arłamów S.A., z dnia 9.11.2021 r., popierające złożoną petycję

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7.12.2021 r., znak: PG-V.152.1.2021.JS plik
13 1.12.2021 r.

Paweł Dziechciarz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Dębica od Nowa

w sprawie zwiększenia liczby pociągów na trasie Dębica-Mielec 1.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT-VIII.8060.4.49.2021 plik
14 2.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wólka Zapałowska, Zapałów i innych miejscowości Gminy Wiązownica w sprawie doprojektowania i wybudowania części ścieżki rowerowej/chodnika oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Zapałów-Wólka Zapałowska 2.03.2022 r. opinia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w/s petycji mieszkańców Gminy Wiązownica, przekazana przy piśmie Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji z dnia 10.12.2021 r., znak: PZDW-WFU-3052/RPO865/ZO/116/21 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.02.2022 r., znak: DT-I.8010.55.20.2019.UP-Ś plik
15 17.12.2021 r.   w sprawie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych między Tarnowem a Dębicą 17.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.03.2022 r., znak: DT-VIII.8060.4.53.2021 plik
16 20.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wesoła Ujazdy i Wesoła Ryta Górka w sprawie budowy chodnika czy też ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Wesoła Ujazdy do Wesoła Ryta Górka 20.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT I 8010.1.40.2021.AS plik
17 14.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wyręby w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Wyręby 14.03.2022 r. pismem znak: DT-I.8010.1.31.2021.AS, z dnia 31.12.2021 r., zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie celem przygotowania informacji w sprawie  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT-I.8010.1.31.2021.AS plik
18 27.12.2021 r. mieszkańcy ul. Łąkowej, ul. Ks. Potępy i ul. Kwiatowej w Jaśle w sprawie zamontowania ekranów dźwiękochłonnych na nowym łączniku drogi wojewódzkiej DW992 27.03.2022 r. pismo Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, z dnia 30.12.2021 r., znak: PZDW/WOŚ/631/166.2/2021, przekazujące pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12.12.2021 r., znak: DP/4160/02-03/1857/2021/jse wraz z petycją  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.02.2022 r., znak: DT-VI.8010.107.4.2022 plik

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi