Działając na podstawie § 7 i § 8 Załącznika do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania zbędnym mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmienionym zarządzeniem Nr 74/2012 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. z późn. zmianami informuję, że w dniu 29 października 2015 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Cieplińskiego 4 pok. 212 godz. 9.00 zostanie przeprowadzona, w trybie aukcji ustnej, sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego.

Przedmiotem sprzedaży jest kabel światłowodowy oznaczony symbolem ACE-TKF LTC-S 12xSM G.657.A1(1x12) A-DQ(ZN) 2Y w ilości 4217 mb. ( w kilku odcinkach) przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podkarpackiego w 2017 r.

Cenę wywoławcza ww. kabla ustala się w wysokości 1000,00 zł

Sprzedawane składniki mienia można będzie obejrzeć w dniach 22-26.10.2018 r. na terenie siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łańcucie ul. Polna 3B w godz.7.00 – 15.00.

Jednocześnie informuję, że Urzędowi Marszałkowskiemu Woj. Podkarpackiego przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez przyjęcia którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.