Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.

Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 269/5390/17 z dnia 7 lutego 2017 r. przyjął „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”.

Uprzejmie informujemy, iż Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 listopada 2016 r. nr XXIX/531/16 przyjął aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Główną zmianą w ww. Strategii jest poszerzenie listy inteligentnych specjalizacji o sektor motoryzacyjny, o co postulowali między innymi przedsiębiorcy z tej branży oraz Podkarpacka Rada Innowacyjności w swojej uchwale nr 1/2015 z dnia 5 maja 2015 roku.

Poniżej w załączeniu znajduje się skan ww. uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (doc01167620161209091517.pdf)Uchwała Sejmiku ws aktualizacji RIS3 [RR] Wiesław Bek36155 kB2016-12-09 10:192016-12-09 10:19

Informacja dotycząca sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

W dniu 15 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4736/16 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.

Obowiązek przyjęcia ww. dokumentów wynikał z art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Nr 236.4736.16 z 15.11.2016.pdf)Uchwała Zarządu Nr 236.4736.16 z 15.11.2016.pdf502 kB2016-11-25 14:062016-11-25 14:06
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Uzasadnienie.pdf)Załącznik Nr 1 Uzasadnienie.pdf16444 kB2016-11-25 14:062016-11-25 14:06
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Podsumowanie.pdf)Załącznik Nr 2 Podsumowanie.pdf2548 kB2016-11-25 14:062016-11-25 14:06
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Ogłoszenie.pdf)Załącznik Nr 3 Ogłoszenie.pdf491 kB2016-11-25 14:062016-11-25 14:06

Zarząd Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2016. poz. 486 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016. poz. 383 z późn. zm.) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi