http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Dotacje na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych

|
[OR] Iwona Najda

Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2016 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.