http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r.

|
[RG] Jerzy Tubiak

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

|
[RG] Jerzy Tubiak

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II".

Uchwała Nr 448/9420/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018 r.

|
[RG] Jerzy Tubiak

Uchwała Nr 448/9420/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”

Komunikat

|
BIP2

Komunikat dot. zmiany w Uchwale Nr 415/8704/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadził zmiany w uchwale nr 327/7010/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

|
BIP2

Zarząd  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadził zmiany w uchwale nr 327/7010/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Informacja w sprawie terminu posiedzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert.

|
[RG] Jerzy Tubiak

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 324/6858/17 z dnia 11 lipca 2017 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r., zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II”.
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zostało zwołane przez przewodniczącego na dzień 19.07.2017r i odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, o godzinie 10.00, w pokoju 319.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

|
[RG] Jerzy Tubiak
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”