http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Pomoc Polonii

Dotacje na zadania w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 414/8678/18 z dnia 29 marca 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2018 zadań publicznych w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą. Celem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze współpracy międzynarodowej zgodnie z uchwalonymi przez Sejmik Województwa Podkarpackiego priorytetami współpracy zagranicznej.