Uchwałą Nr 288/5672/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił dotacji w wysokości 100.000,00 zł dla Fundacji Narodowy Badminton na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego pn. Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim - Shuttle Time.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w Województwie Podkarpackim w 2021 r. pt. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”, który ogłoszony został uchwałą Nr 273/5422/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2021  r., złożona została 1 oferta.

Uchwałą Nr 280/5582/21 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił dotacji dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 150.000 zł na realizację zadania publicznego Województwa podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców.

Dokumenty do pobrania:

W otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w Województwie Podkarpackim w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców, który ogłoszony został uchwałą Nr 265/5266/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021  r., złożona została 1 oferta.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”.

 

Uchwałą Nr 273/5421/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców. Termin naboru ofert - do 26 kwietnia 2021 r.

W otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w Województwie Podkarpackim w 2021 r., który ogłoszony został uchwałą Nr 248/4894/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 r. złożonych zostało 58 ofert.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r.

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.