Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r.

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

W dniu 17 lutego br. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 planowane jest posiedzenie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Szczegółowe informacje na temat posiedenia można uzyskać w sekretariacie Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, p.121 lub telefonicznie pod nr 17 743 3062.

W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło 55 ofert.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Oferty należy składać w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 26. lutego br. przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Woj. Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej. Oferty należy składać w terminie do 18 stycznia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i udzielił dofinansowania na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.