WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2018 ROKU.

WYNIKI II NABORU W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r.

W dniu 21 maja b.r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru i przyznał dotacje na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku.