w sprawie inwestycji na drogach,  zaplanowanych w uchwale
budżetowej na 2013 r., które nie zostały zrealizowane.

 

w sprawie przeznaczenia części oszczędności z 2013 r. wynikających z inwestycji na drogach wojewódzkich wykazanych w piśmie DT-IX.003.1.2014.EL z dnia 13.01.2014 r. na poprawę
bezpieczeństwa w Woli Mieleckiej na drodze wojewódzkiej 984.

 

w sprawie wynagrodzeń w Radach Nadzorczych spółek z udziałem samorządu województwa.

w sprawie linii kolejowej 101 oraz przewozów regionalnych na poszczególnych liniach.

w sprawie wdrożenia trzech ogólnopolskich programów MSiT dotyczących rozwoju sportu powszechnego.

w sprawie uzgodnienia w planach inwestycyjnych i remontowych dróg wojewódzkich na 2014 r. pilnego wykonania remontu zniszczonych chodników przy DW nr 887 w obrębie miejscowości Rymanów Zdrój oraz nakładki bitumicznej na odcinku DW nr 887 Rymanów Zdrój – Królik Polski.

w sprawie ugodowego załatwienia sprawy zapłaty dla MZK w Jarosławiu.

w sprawie budowy Centrum Wystawienniczo – Handlowego.

w sprawie budowy łącznika drogi wojewódzkiej 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożenna – Granica Państwa z drogą krajową nr 28 w miejscowości Jasło.

w sprawie wezwania do zapłaty przez Województwo Podkarpackie kwoty 184.015,38 zł dla MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie.