w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835.

w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz, ul. Węgierska.

w sprawie rozbudowy drogi nr 880 Jarosław – Pruchnik i właściwej lokalizacji sygnalizacji świetlnej.

w sprawie zamiaru i kierunku zmian w funkcjonowaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

 w sprawie  przekwalifikowania potoku Średni Nr 143 na potok melioracji wodnych.

 w sprawie potoku Lubatówka w miejscowości Głowienka w gminie Miejsce Piastowe.

  w sprawie mostów w gminie Dydnia w ciągu drogi Grabownica – Przeworsk.

w sprawie przygotowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego materiałów w związku z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad dokumentami programowymi dla perspektywy 2014-2020.

w sprawie budowy chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec.

w sprawie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław.