w sprawie odwołania z funkcji dyrektora WORD w Przemyślu - pana Ryszarda Kuleja.

w sprawie trudnej sytuacji rolników poszkodowanych w gradobiciu.

w sprawie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Zapałów.

w sprawie przyjęcia na najbliższej sesji Sejmiku stanowiska w sprawie nowego rozporzadzenia Komisji Europejskiej tzw. wyłączeń blokowych.

w sprawie zasad nadzoru w wojewódzkich jednostkach kultury.

w sprawie dofinansowania z budżetu województwa kwoty 4 111 zł do dwóch etatów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach.

w sprawie utylizacji azbestowych materiałów budowlanych.

w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 835 Przeworsk –Dynów- Grabownica Starzeńska.

w sprawie dofinansowania do etatów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach.

w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.