KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"
3. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 25 członków

 1. Piotr Pilch - Przewodniczący Klubu
 2. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Karol Ożóg - Sekretarz
 4. Jacek Magdoń - Skarbnik
 5. Stefan Bieszczad 
 6. Jerzy Borcz
 7. Joanna Bril
 8. Jerzy Cypryś
 9. Ewa Draus
 10. Adam Drozd
 11. Jan Dziubiński
 12. Maria Fajger
 13. Anna Huk
 14. Jacek Kotula
 15. Mariusz Król
 16. Stanisław Kruczek 
 17. Andrzej Ćwierz
 18. Czesław Łączak
 19. Dorota Łukaszyk
 20. Maria Napieracz
 21. Władysław Ortyl 
 22. Monika Brewczak
 23. Kamila Piech
 24. Mieczysław Tołpa
 25. Wojciech Zając

 

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej - 5 członków

 1. Piotr Tomański - Przewodniczący Klubu
 2. Krzysztof Feret
 3. Antoni Pikul
 4. Andrzej Szlęzak
 5. Danuta Stępień

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - 3 członków

 1. Jan Tarapata - Przewodniczący Klubu
 2. Andrzej Nepelski
 3. Dariusz Sobieraj