Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji  
1.  28.04.2017   budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77  28.07.2017   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.06.2017 r., znak: KS-II.152.1.2017.MW  plik
2. 23.11.2017   egzekwowanie zakazu spalania śmieci i podjęcie przez Sejmiki Wojewódzkie działań i prac celem ujednolicenia Uchwał Antysmogowych  23.02.2018   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.02.2018 r., znak: KS- II.152.2.2017.IF  plik
3. 12.12.2018   wprowadzenie mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. 12.03.2019  wystąpiono o opinię do odpowiedniego departamentu urzędu udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2019 r. znak: KS-I.0008.2.2019  plik
4. 31.07.2019   wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.10.2019   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.10.2019 r.  znak: KS-II.152.3.2019.JS

plik

plik uzupełnienie

5. 06.08.2019   budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77 06.11.2019  

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.08.2019 r.  znak: KS-II.152.2.2019.JS

 plik  
6. 09.12.2019    w sprawie uwzględnienia uwag dot. rozwoju zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 09.03.2020   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2020 r. znak: KS-II.152.6.2019.JS plik  
7. 29.06.2020 

Grupa mieszkańców Milczy, Wróblika Szlacheckiego, Ladzina, Rymanowa-Zdroju, Posady Górnej, Królika Polskiego i Sieniaw

w sprawie podjęcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inwestycji związanych z budową chodników dla pieszych wzdłuż dróg wojewódzkich Nr 887 i Nr 889 na terenie Gminy Rymanów w miejscowościach Milcza, Wróblik Szlachecki, Ladzin, Posada Górna, Rymanów-Zdrój, Królik Polski oraz Sieniawa

29.09.2020  

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.07.2020 r. znak: KS-II.152.3.2020.JS

Uzupełnienie odpowiedzi pismem z dnia 10.08.2020 r. znak KS-II.152.3.2020.JS. 

plik