http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Prezydium Sejmiku

|
[KS] Monika Homa

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

jerzy borczJERZY BORCZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa od 30 października 2015 r. do 25 stycznia 2016 r., Radny Województwa Podkarpackiego I, III, IV, V i VI kadencji.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Matematyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, dyrektor oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie (obejmującego województwo podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie), Członek Rady Społecznej  Szpitala w Krośnie i Kapituły Orderu „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W młodości działacz opozycyjny. Szef Rejonu Działania Konfederacji Polski Niepodległej. Był wiceprzewodniczącym Podkarpackiego Forum Prawicy. W latach 1997-2001 Senator RP – członek Komisji Nauki i Edukacji. Wiceprzewodniczący Panelu Oświatowego Międzyparlamentarnego Wymiaru Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Pracował wraz z profesorem Zbigniewem Religą nad reformą finansowania polskiej ochrony zdrowia.

W latach 1998-2002 Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego – przewodniczący nadzwyczajnej komisji ds. utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego i państwowych wyższych szkół zawodowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W roku 2006 ponownie wybrany do Sejmiku Woj. Podkarpackiego. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Od 2010 roku po kolejnym wyborze do sejmiku został przewodniczącym komisji finansów i Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego.

Jest znanym działaczem społecznym. Był m.in. Prezesem Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego i Prezesem Okręgowego Związku Szachowego. Odznaczony Srebrnymi Odznakami Polskiego Związku Szachowego i Polskiego Związku Motorowego.

Żonaty, dwie córki, dwoje wnucząt.

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

cyprys j JERZY CYPRYŚ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od 25 stycznia 2016 r. do 16.11.2018 r.

Z wykształcenia historyk, wieloletni nauczyciel i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie, dziennikarz Wydawnictwa A-Z Dziennik Obywatelski oraz w dzienniku Super Nowości. W działalności zawodowej pełnił funkcje wicekuratora oświaty w Rzeszowie oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wojewódzki Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

W działalności społecznej w latach 2010-2014 był Radnym Miasta Rzeszowa – Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi i Organizacjami Pozarządowymi zaś obecnie od 2014 jest Radnym Województwa Podkarpackiego – Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Jest też członkiem Rady Programowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Przewodniczącym Rady Społecznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju, uhonorowany przez Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej „Złotą Odznaką Honorową”, odznaczony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Odznaką Honorowa „Za zasługi dla turystyki” oraz przez Ministerstwo Edukacji i Sportu Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

laczak cCZESŁAW ŁĄCZAK

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Radny Województwa III, IV, V i VI kadencji. Członek Komisji Głównej oraz Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Statutowej.


W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Urodzony 16.11.1954 r.

Zamieszkały: Zawierzbie

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.
Praca: Firma Oponiarska Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji

 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego

brakzdjecia k

TERESA PAMUŁA

Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, członek Komisji Głównej, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Budżet, Mienia i Finansów, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej. Od 18 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a od trzech lat pełni funkcję dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR.

Pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu Zdroju, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Jarosławiu, przewodniczącej Rady Nadzorczej Uzdrowisko Horyniec sp z o.o.

Członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie i Stowarzyszenia ROTA, przez dwa lata była wolontariuszem i liderem Stowarzyszenia Wiosna SZLACHETNA PCZKA rejonu "Lubaczów i okolice".

Mężatka, ma troje dzieci i czworo wnuków