1.
Piotr Babinetz
2
Elżbieta Bienia od 28.11.2005
3.
Tadeusz Błaszczyszyn
4
Jan Burek
5.
Jan Bury
6.
Janusz Chara – Wiceprzewodniczący Sejmiku od 29.09.2003 r
7.
Marian Daszyk do 07.11.2005 r.
8.
Leszek Deptuła
9.
Józef Frączek
10.
Stanisław Jucha
11.
Mirosław Karapyta
12.
Krzysztof Kłak – Przewodniczący Sejmiku od 31.03.2003 r.
13.
Dariusz Kłeczek do 07.11.2005
14.
Jacek Koralewski od 28.11.2005 r.
15.
Stanisław Kościelny
16.
Zbigniew Kośla – Wiceprzewodniczący Sejmiku do 31.03.2003r.
17.
Adam Kozak
18.
Jan Krzanowski
19.
Jan Kurp
20.
Jan Kurp – Przewodniczący Sejmiku do 03.03.2003 r.
21.
Barbara Kuźniar-Jabłczyńska
22.
Lucjan Kuźniar
23.
Maciej Lewicki
24.
Norbert Mastalerz
25.
Henryk Nowak od 27.02.2006 r.
26
Władysław Ortyl do 07.11.2005 r.
27.
Julian Ozimek – Wicemarszałek Województwa od 11.05.2004 r.
28.
Jan Pieniądz
29.
Zdzisław Pupa
30.
Wanda Rakszawska Stopyra
31.
Teresa Rysz od 28.11.2005 r
32.
Jerzy Rybka od 28.04.2003 r.
33.
Roman Ryznar od 24.02.2003 r.
34.
Zbigniew Sieczkoś
35.
Tadeusz Sosnowski 
36.
Wiktor Stasiak do 24.02.2003 r.
37.
Stefan Struzik – Wiceprzewodniczący Sejmiku od 29.09.2003 r.
38.
Józef Szajna
39.
Zbigniew Szafraniec Wicemarszałek Województwa do 31.03.2003 r.
40.
Jarosław Śliwiński
41.
Bogusław Tofilski
42.
Stanisław Wąsik
43.
Przemysław Wojtys od 28.11.2005 r.
44.
Stanisław Zając do 07.11.2005r.
45.
Adrian Zbyrowski