W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.

L.p. Nazwisko i imię Wybrany z listy Funkcja Mandat
1. Bajda Stanisław Prawo i Sprawiedliwość Radny  objęty 28.11.2014 r.
2. Bartman Stanisław  Polskie Stronnictwo Ludowe Radny objęty 28.11.2014 r.
3. Bartnik Stanisław Prawo i Sprawiedliwość Radny objęty 28.11.2014 r.
4 Bieszczad Stefan Prawo i Sprawiedliwość Radny objęty 28.11.2014 r.
5. Błądek Lidia Prawo i Sprawiedliwość Radna objęty 28.11.2014 r.
6. Borcz Jerzy

 Prawo i Sprawiedliwość

Radny
Przewodniczący Sejmiku
(30.10.2015 - 25.01.2016)

objęty 28.11.2014 r.
7. Bril Joanna   Polskie Stronnictwo Ludowe Radna objęty 28.11.2014 r.
Buczak Wojciech

Prawo i Sprawiedliwość

Radny
Wicemarszałek Województwa
(od 28.11.2014 r.)

 objęty 28.11.2014 r.
wygaszony w dniu 4.11.2015 r.
(objęcie mandatu posła RP)
8. Bury Tomasz Polskie Stronnictwo Ludowe Radny  objęty 28.11.2014 r.
9. Chilik Dorota

Prawo i Sprawiedliwość

Radna
Wiceprzewodnicząca Sejmiku
(od 25.01.2016 r.)

 objęty 28.11.2014 r.
10. Cypryś Jerzy 

Prawo i Sprawiedliwość

Radny
Przewodniczący Sejmiku
(od 25.01.2016 r.)

 objęty 28.11.2014 r.
11. Ewa Draus Prawo i Sprawiedliwość Radna  objęty 28.11.2014 r.
Frydrych Joanna

Platforma Obywatelska

Radna

objęty 28.11.2014 r.
wygaszony w dniu 4.11.2015 r.
(objęcie mandatu posła RP)
12. Huk Anna

Prawo i Sprawiedliwość

Radna

objęty 30.11.2015 r.
13. Kotula Jacek

Prawo i Sprawiedliwość

Radny

objęty 30.11.2015 r.
14. Kołek Iwona Platforma Obywatelska Radna objęty 28.11.2014 r.
15. Kruczek Stanisław

Prawo i Sprawiedliwość

Radny
Członek Zarządu Województwa
(od 28 listopada 2014 r.)

objęty 28.11.2014 r.
16. Kubas-Hul Teresa Platforma Obywatelska  Radna objęty 28.11.2014 r.
17. Kurowska Maria

Prawo i Sprawiedliwość

 Radna
Wicemarszałek Województwa
(od 28 listopada 2014 r.)

objęty 28.11.2014 r.
18. Kuźniar Lucjan

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny
Członek Zarządu Województwa
(od 28 listopada 2014 r.)

objęty 28.11.2014 r.
19. Kuźniar Zbigniew

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny

objęty 28.12.2015 r.
20. Lada Wiesław Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny objęty 28.11.2014 r.
Leniart Ewa

Prawo i Sprawiedliwość

 Radna

 objęty 30.11.2015 r.
wygaszony 11.12.2015 r.
(objęcie funkcji Wojewody Podkarpackiego)
21. Lewicki Maciej Platforma Obywatelska  Radny objęty 28.11.2014 r.
22. Łączak Czesław  Prawo i Sprawiedliwość  Radny objęty 28.11.2014 r.
23. Magdoń Jacek Prawo i Sprawiedliwość  Radny objęty 28.11.2014 r.
Miazga Mieczysław

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny

 objęty 28.11.2014 r.
wygaszony 4.11.2015 r.
(objęcie mandatu posła RP)
24. Miklicz Sławomir

Platforma Obywatelska

 Radny

objęty 30.11.2015 r.
25. Nepelski Andrzej Polskie Stronnictwo Ludowe Radny objęty 28.11.2014 r.
26. Ordyczyński Marek Platforma Obywatelska  Radny objęty 28.11.2014 r. 
27. Ortyl Władysław

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny
Marszałek Województwa Podkarpackiego
(od 28.11.2014 r.)

objęty 28.11.2014 r. 
Pióro Tadeusz

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny

 objęty 28.11.2014 r.
wygaszony w dniu 3.12.2014 r.
(objęcie funkcji Burmistrza Sanoka)
28. Pospolitak Maria Polskie Stronnictwo Ludowe  Radna objęty 28.11.2014 r. 
29. Romaniuk Bogdan

Prawo i Sprawiedliwość

 Radny
Przewodniczący Sejmiku
(28.11.2014 r. - 30.10.2015)
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego (od 30.10.2015 r.)

objęty 28.11.2014 r. 
Schmidt-Rodziewicz Anna

Prawo i Sprawiedliwość

 Radna

objęty 28.11.2014 r.
wygaszony w dniu 4.11.2015 r.

(objęcie mandatu posła RP) 

30. Sobieraj Dariusz  Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny objęty 28.11.2014 r. 
31. Stępień Władysław  Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny objęty 28.11.2014 r. 
Śnieżek Kazimierz

Polskie Stronnictwo Ludowe

 Radny

objęty 28.11.2014 r.
wygaszony w dniu 16.01.2015 r.
32. Tarapata Jan Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny  objęty 28.11.2014 r.
33. Zając Wojciech Prawo i Sprawiedliwość  Radny objęty 28.11.2014 r.