W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.

L.p. Nazwisko i imię Wybrany z listy Funkcja Mandat

1.

Stefan Bieszczad Prawo i Sprawiedliwość Radny Województwa Podkarpackiego objęty 19.11.2018 r.
2. Jerzy Borcz Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r.
3. Jerzy Cypryś Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r.
4. Ewa Draus Prawo i Sprawiedliwość

Wicemarszałek Województwa Podkarapckiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r.
5. Adam Drozd Prawo i Sprawiedliwość Radny Województwa Podkarpackiego objęty 19.11.2018 r.
6. Jan Dziubiński Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r.
7. Maria Fajger  Prawo i Sprawiedliwość  Radna Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
8. Krzysztof Feret  Koalicja Obywatelska Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
9. Anna Huk  Prawo i Sprawiedliwość 

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Radna Województwa Podkarpackiego 

od 26.11. 2019 r.

objęty 19.11.2018 r. 

10. Jacek Kotula  Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
11. Mariusz Król  Prawo i Sprawiedliwość Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
12. Stanisław Kruczek  Prawo i Sprawiedliwość 

Członek Zarządu Województwa Podkarapckiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r. 
13. Maria Kurowska  Prawo i Sprawiedliwość 

Poseł na Sejm RP

Członek Zarządu Województwa Podkarapckiego/

Radna Województwa Podkarpackiego

od 13.10.2019 r.

 

objęty 19.11.2018 r. 

14. Czesław Łączak  Prawo i Sprawiedliwość 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r. 
15. Dorota Łukaszyk  Prawo i Sprawiedliwość  Radna Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
16. Jacek Magdoń  Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
17. Maria Napieracz  Prawo i Sprawiedliwość  Radna Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
18. Andrzej Nepelski  Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
19. Władysław Ortyl  Prawo i Sprawiedliwość 

Marszałek Województwa Podkarpackiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r. 
20. Karol Ożóg  Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
21. Teresa Pamuła  Prawo i Sprawiedliwość 

Poseł na Sejm RP

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarapckiego/

Radna Województwa Podkarpackiego

od 13.10.2019 r.

 

objęty 19.11.2018 r. 

22. Kamila Piech  Prawo i Sprawiedliwość  Radna Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
23. Antoni Pikul  Koalicja Obywatelska  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
24. Piotr Pilch  Prawo i Sprawiedliwość 

Wicemarszałek Województwa Podkarapckiego/

Radny Województwa Podkarpackiego

objęty 19.11.2018 r. 
25. Bogdan Romaniuk  Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
26. Dariusz Sobieraj  Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
27. Danuta Stępień  Koalicja Obywatelska  Radna Województwa Podkarpackiego  objęty 03.12.2018 r.
28. Andrzej Szlęzak  Koalicja Obywatelska Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
29. Adam Śnieżek  Prawo i Sprawiedliwość 

Poseł na Sejm RP

Radny Województwa Podkarpackiego

 

objęty 19.11.2018 r. 

30. Jan Tarapata  Polskie Stronnictwo Ludowe  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
31. Mieczysław Tołpa  Prawo i Sprawiedliwość  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 19.11.2018 r. 
32. Piotr Tomański  Koalicja Obywatelska  Radny Województwa Podkarpackiego  objęty 03.12.2018 r.
33. Wojciech Zając  Prawo i Sprawiedliwość 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Radny Województwa Podkarpackiego 

od 26.11.2019 r.

objęty 19.11.2018 r.