Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 20 ust. 2 oraz art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr 64/1650/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dotację (do pobrania poniżej),
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.
  • Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
  • Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia ( od 3 do 5 fotografii z datą wykonania zdjęcia).

Terminy:

  • Przyjmowanie wniosków od 1 stycznia do 15 lutego roku, w którym środki będą wykorzystywane.
  • Ostateczne rozliczenie dotacji należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego, nie później niż do 10 listopada  ( wzory dokumentów rozliczeniowych do pobrania poniżej)

 3.  Klauzula informacyjna - do pobrania poniżej

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

tel. 17/850 17 22

Osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter

 

 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek o dotację - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogr~.doc)Wniosek o dotację - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogr~.doc[RG] Magdalena Ptak46 kB2018-02-19 08:122018-02-19 08:12
Pobierz plik (klauzula informacyjna  dotacje.docx)Klauzula informacyjna - udzilanie dotacji[RG] Magdalena Ptak14 kB2018-07-18 10:332018-07-18 10:33
Pobierz plik (wniosek o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc)wniosek o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc[RG] Magdalena Ptak61 kB2021-02-24 08:382021-02-24 08:38
Pobierz plik (Zasady.pdf)Zasady.pdf[RG] Magdalena Ptak1353 kB2019-08-01 11:502019-08-01 11:50
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o  położeniu drogi.docx)Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o położeniu drogi.docx[RG] Magdalena Ptak13 kB2019-05-22 12:512019-05-22 12:51
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT..docx)Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT..docx[RG] Magdalena Ptak14 kB2019-05-22 12:512019-05-22 12:51
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o niezaliczaniu drogi do dróg publicznych.doc)Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o niezaliczaniu drogi do dróg publicznych.doc[RG] Magdalena Ptak13 kB2019-05-22 12:512019-05-22 12:51
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o udzieleniu zamówienia publicznego.docx)Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o udzieleniu zamówienia publicznego.docx[RG] Magdalena Ptak15 kB2021-09-02 13:492021-09-02 13:49
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania-drogi.doc)Rozliczenie dotacji - Rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania-drogi.doc[RG] Magdalena Ptak51 kB2020-06-04 08:542020-06-04 08:54
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji- drogi.doc)Rozliczenie dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji- drogi.doc[RG] Magdalena Ptak28 kB2020-06-04 08:542020-06-04 08:54
Pobierz plik (wniosek o dotację - budowa i renowacja zbiornków służących małej retencji.doc)wniosek o dotację - budowa i renowacja zbiornków służących małej retencji.doc[RG] Magdalena Ptak63 kB2019-08-01 11:562019-08-01 11:56
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o położeniu zbiornika retencyjnego.docx)Rozliczenie dotacji - Oświadczenie o położeniu zbiornika retencyjnego.docx[RG] Magdalena Ptak14 kB2020-06-04 08:552020-06-04 08:55
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Protokół odbioru końcowego zadania- retencja.doc)Rozliczenie dotacji - Protokół odbioru końcowego zadania- retencja.doc[RG] Magdalena Ptak40 kB2021-07-27 09:262021-07-27 09:26
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania-retencja.doc)Rozliczenie dotacji - Rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania-retencja.doc[RG] Magdalena Ptak50 kB2020-06-04 08:552020-06-04 08:55
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji-retencja.doc)Rozliczenie dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji-retencja.doc[RG] Magdalena Ptak30 kB2020-06-04 08:552020-06-04 08:55
Pobierz plik (Rozliczenie dotacji - Protokół odbioru końcowego zadania.doc)Rozliczenie dotacji - Protokół odbioru końcowego zadania.doc[RG] Magdalena Ptak40 kB2021-07-27 09:272021-07-27 09:27