Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 20 ust. 2 oraz art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr 64/1650/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dotację (do pobrania poniżej),
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.
  • Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
  • Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia ( od 3 do 5 fotografii z datą wykonania zdjęcia).

Terminy:

  • Przyjmowanie wniosków od 1 stycznia do 15 lutego roku, w którym środki będą wykorzystywane.
  • Ostateczne rozliczenie dotacji należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego, nie później niż do 10 listopada  ( wzory dokumentów rozliczeniowych do pobrania poniżej)

 3.  Klauzula informacyjna - do pobrania poniżej

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

tel. 17/850 17 22

Osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter