Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 

Opis sprawy/zadania

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Kogo dotyczy

Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej

Wymagane dokumenty

·         Wniosek o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno-prawne) wraz z załącznikami:

·        

·         1. Wycena informacji geologicznej.

·        

·         2. Aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpowiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia.

·        

·         3. Kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku gdy wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest zmiana bądź przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego.

Wniosek do pobrania

wzór wniosku o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Opłaty

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724):

·         300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m,

·         300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100m,

oraz ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów (opłata za ksero) reguluje Zarządzenie nr 19/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2020r.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne mieści się w Rzeszowie przy

ul. Lubelska 4 (pok. 201)

tel.: 17 743 32 00, 695 304 015

godziny pracy Archiwum: Po - Pt od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

·       .art. 100 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),

·       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724)

·      Zarządzenie nr 19/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego
     z dnia 20 kwietnia 2020r.

Tryb odwoławczy

           _______        

Forma i sposób załatwienia sprawy

Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno-prawne następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, określając termin do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, nie krótszy jednak niż 14 dni.

Status

Opublikował: Michał Herdzik                                                      Zatwierdził:   Mariusz Rolek (14-07-2020r.)

 
 
  

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi