Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Opis sprawy/zadania

Sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Inną dokumentację geologiczną sporządza się w 3 egzemplarzach w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych.

Inną dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016, poz. 2023)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)

tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy – wnioskodawca ma tylko obowiązek przedłożenia innej dokumentacji organowi administracji geologicznej – nie podlega ona zatwierdzeniu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

·         art. 93 ust. 7 i 8, art. 94 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),

·         art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 256 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska  za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Inna dokumentacja geologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.

Marszałek (organ administracji geologicznej) przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Status

Opublikował: Michał Herdzik                                                          Zatwierdził:    Mariusz Rolek (14-07-2020r.)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi