Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wszelkie informacje o naruszeniu prawa, w tym uzasadnione podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uzyskane w kontekście związanym z pracą w Urzędzie dotyczące:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
 • naruszeń mających wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE,
 • naruszeń dotyczących rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE,

 można zgłaszać do Urzędu w formie:

 • pisemnie do skrzynki umieszczonej na parterze budynku (obok wind) przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w miejscu zapewniającym poufność,
 • przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „sygnał naruszenia prawa”,
 • zgłoszenia osobistego złożonego do protokołu w obecności wyznaczonego pracownika,
 • telefonicznej do Urzędu, pod numerem telefonu 17 850 17 44,

Zgłoszenia ustne przyjmowane są przez wyznaczonego pracownika Urzędu osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenia takie należy składać do Urzędu w godzinach 7.30 – 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub pod numerem telefonu 17 850 17 44.

W zgłoszeniu można wskazać, np.:

 • opis i przebieg zdarzenia,
 • dane osoby/podmiotu, których dotyczy opisywane zdarzenie,
 • kontekst wystąpienia zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności, świadkowie),
 • czy sygnał został zgłoszony do innego organu (jeżeli tak, do jakiego).

Sygnalista podaje swoje dane, które będą prawnie chronione i wskazuje sposób kontaktu w celu udzielenia informacji o przyjęciu zgłoszenia i informowania o załatwianiu zgłoszenia.

Szczegółowe wskazanie kto może być sygnalistą, w jakim zakresie można dokonać zgłoszenia, jaka ochrona przysługuje sygnaliście uregulowane zostało w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi