Przedsiębiorcy podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą:


1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno.
2. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "HUBERTUS" sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 26/4, 37-600 Lubaczów.