26 listopada 2019 r. rozpoczął się pilotaż otwarty systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO.

W trakcie trwania pilotażu uczestnicy mogą zalogować się do środowiska testowego dostępnego pod adresem  https://bdo-test.mos.gov.pl

Więcej informacji na temat pilotażu https://bdo.mos.gov.pl/news/rozpoczecie-pilotazu-otwartego-systemu-bdo/

 

UWAGA! Wersja testowa systemu BDO skierowana jest do podmiotów posiadających wpis w obecnie funkcjonującym Rejestrze-BDO – dane podmiotów o nr rejestrowym wyższym niż 000152627, nie zostały przeniesione na środowisko testowe i te podmioty nie będą mogły przeprowadzić logowania. Dodatkowo uczestnik pilotażu loguje się hasłem do Rejestru-BDO ważnym na dzień 4 listopada 2019 r.

 

 Od dnia 16 grudnia 2019 r. planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Aby uzyskać więcej informacji należy klinknąć w link. 

Wszelkie pytania dotyczące systemu BDO można również przesyłać poprzez formularz kontaktowy lub skorzytać z infolini. 

 

 

Rejestr BDO https://bdo.mos.gov.pl/.