Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU

• 9 i 10 października 2015 r. – część teoretyczna

• 17 i 18 października 2015 r. – część praktyczna

 

 

Egzamin odbędzie się wg przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60 poz. 302).

 

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej
10 osób.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

  • zgłoszenie do egzaminu
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

 

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 24 września 2015 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.