Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia)

 TERMIN EGZAMINU

• 16 września 2016 r. – część teoretyczna

• 17-18 września 2016 r. – część praktyczna

 

Egzamin odbędzie się wg przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868).

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

  • zgłoszenie do egzaminu
  • kopia legitymacji przewodnika górskiego
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

 

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 5 sierpnia 2016 r.

 Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

 

Informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

Załączniki:
Pobierz plik (wzór zgłoszenia na egzamin.doc)ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU 30 kB