Informujemy, że 11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04.

Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. oraz od dnia 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ART TOUR Artur Korszeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. W przypadku składania roszczeń przez agentów prosimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz oświadczenie.

Formularz zgłoszenia roszczenia
Oświadczenie

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki ART TOUR Artur Korszeń a klientem;

2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/ paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa

lub

Faksem : +48 22 333 77 91,

lub

Mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń:

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015 upływa 01-01-2017.

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016 upływa 01-01-2018.

Wszelkie pytania można zadawać również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801888997, +48 22 3337788