W związku z brakiem zgłoszeń – egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek planowany na 27 października 2017 r. NIE odbędzie się.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu z języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

TERMIN EGZAMINU: 27 października 2017 r., godz. 13.00

MIEJSCE EGZAMINU: budynek Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (sala 212, I piętro)

Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r., poz. 869), tj.: Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z języka obcego:

  1. w oparciu o wytyczne dla poziomu biegłości językowej B2 określone przez Radę Europy w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ);
  2. w zakresie umożliwiającym wypełnianie obowiązków przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, z uwzględnieniem terminologii zawodowej;
  3. w sposób umożliwiający sprawdzenie znajomości języka obcego odpowiednio w mowie i piśmie.

Egzamin z języka obcego składa się z:

  1. testu pisemnego z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych i krajoznawczych;
  2. wypowiedzi pisemnej na zadany temat potwierdzającej umiejętność formułowania wypowiedzi w języku obcym;
  3. rozmowy mającej na celu sprawdzenie płynnego posługiwania się językiem obcym.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 5 osób.

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

zgłoszenie do egzaminu wraz z oświadczeniem pobierz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 12 października 2017 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17/ 747 66 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie do egzaminu.doc)zgłoszenie do egzaminu.doc38 kB