Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich nie zostanie przeprowadzony w terminie 11-13 października 2018 r. ze względu na brak wymaganej liczby zgłoszeń.

TERMIN EGZAMINU

• 11 października 2018 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 12 - 13 października 2018 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu (formularz zgłoszenia w załączeniu)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów,
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 10 września 2018 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 10 osób.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podkarpackiego wynikających z przepisów prawa (w zakresie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich, przewodników terenowych, pilotów wycieczek i egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), w tym archiwizacja dokumentów - na podstawie art. 25 ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 5a, art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), §11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 – 4, §14 ust. 2 i ust. 3 i §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868), §2 ust. 1- 4 i § 5 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 869) oraz §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy prawa
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów archiwizacji
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpoznaniem sprawy lub negatywnym załatwieniem sprawy
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
Pobierz plik (wzór zgłoszenia na egzamin.doc)ZGŁOSZENIE41 kB