Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na przewodników górskich w dniu 12 lipca 2019 r. rozpocznie się o godz. 8.30 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (II piętro).

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar BESKIDÓW.

 TERMIN EGZAMINU

• 12 lipca 2019 r. (piątek) – część teoretyczna

                          • 13 – 14 lipca 2019 r. (sobota, niedziela) – część praktyczna

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie oryginałów n/w dokumentów:

  • zgłoszenie do egzaminu (formularz zgłoszenia w załączeniu)
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów,
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

 

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 7 czerwca 2019 r.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej
10 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń egzamin zostanie odwołany.

 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

 

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszenia na egzamin - przewodnik górski1.doc)ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN41 kB