Ze względu na brak wymaganej ilości zgłoszeń nie odbędzie się egzamin dla kandydatów na przewodników górskich planowany na 17-19 października 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar BESKIDÓW.

TERMIN EGZAMINU

• 17 października 2019 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 18 - 19 października 2019 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie oryginałów n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu (formularz zgłoszenia w załączeniu)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów,
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 13 września 2019 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej
10 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń egzamin zostanie odwołany.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)
albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji,Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.