Informujemy, że egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych  i pilotów wycieczek - planowany na 2 grudnia 2019 r. - nie odbędzie się ze względu na brak wymaganej liczby zgłoszeń.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu
z języka angielskiego
dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

TERMIN EGZAMINU: 2 grudnia 2019 r., godz. 11.00
(sala 212, II piętro budynku przy al. Cieplińskiego 4)Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r., poz. 869), tj.: Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z języka obcego:

1) w oparciu o wytyczne dla poziomu biegłości językowej B2 określone przez Radę Europy w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ);

2) w zakresie umożliwiającym wypełnianie obowiązków przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, z uwzględnieniem terminologii zawodowej;

3) w sposób umożliwiający sprawdzenie znajomości języka obcego odpowiednio w mowie  i piśmie.

Egzamin z języka obcego składa się z:

1) testu pisemnego z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych  i krajoznawczych;

2) wypowiedzi pisemnej na zadany temat potwierdzającej umiejętność formułowania wypowiedzi w języku obcym;

3) rozmowy mającej na celu sprawdzenie płynnego posługiwania się językiem obcym.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 5 osób (nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu).

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu wraz z oświadczeniem
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 17 listopada 2019 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)
albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17/ 747 66 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO.doc)ZGŁOSZENIE47 kB