Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar: BESKIDY

 

TERMIN EGZAMINU

  •  14 maja 2020 r. – część teoretyczna
  • 15 – 16 maja 2020 r. – część praktyczna

 Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie oryginałów n/w dokumentów:

  •      zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów (dot. osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu)
  •      dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 10 kwietnia 2020 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej
10 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń egzamin zostanie niezwłocznie odwołany.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17 747- 66-16