W związku z zaistniałą sytuacją stanu epidemii, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz § 4 pkt 7 Zarządzenia nr 13/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 – planowany na 14 – 16 maja 2020 r. egzamin dla kandydatów na przewodników górskich zostaje odwołany.