Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Informację udostępniono: 26.08.2011 11:41

Ustalanie w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna:

art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Podmiotów leczniczych zainteresowanych wpisaniem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.)
  albo
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.),
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1/pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać:

Korespondencyjnie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 327, tel. 17 747 68 15; w pokoju nr 301, tel. 17 773 60 24 w godz. 7.30-15.30.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży lekarzy, lekarzy dentystów załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego w załącznikach pod artykułem (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2):

 1. Wzór Nr 1 - Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy,
 2. Wzór Nr 2 - Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy dentystów.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa podkarpackiego znajduje się w załącznikach pod artykułem (Tabela Nr 1 - Tabela Nr 4):

 1. Tabela Nr 1 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego,
 2. Tabela Nr 2 - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego,
 3. Tabela Nr 3 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego,
 4. Tabela Nr 4 - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy dentystów w celu odbycia stażu podyplomowego.

 

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

 1. polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,

 2. innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,

 3. innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa

zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej

Podstawa prawna:

art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Okręgowych Izb Lekarskich oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dokumenty należy składać:

Korespondencyjnie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 327, tel. 17 747 68 15; w pokoju nr 301, tel. 17 773 60 24 w godz. 7.30-15.30.


 

Określanie corocznie, w porozumieniu z właściwą radą lekarską, liczby miejsc dla stażystów w poszczególnych uprawnionych podmiotach oraz ustalanie ogólnej liczby lekarzy, lekarzy dentystów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze województwa podkarpackiego

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

 

Informację wytworzył: Kazimierz Makówka – inspektor
Data wytworzenia informacji: 3 listopada 2009 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka
Aktualizacja: Teresa Rozmus – inspektor
Data aktualizacji: 14 marca 2017 r.
Aktualizacja: Alicja Winiarska – kierownik oddziału, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 30 maja 2019 r.
Aktualizacja: Alicja Winiarska – kierownik oddziału, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 21 stycznia 2021 r.
Aktualizacja: Magdalena Rozborska – główny specjalista, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 12 stycznia 2022 r.
Data aktualizacji: 5 października 2022 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzor-nr-1-wniosek-lekarz-2022-10-05.docx)Wzór nr 1 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura19 kB2022-10-05 14:502022-10-05 14:50
Pobierz plik (wzor-nr-2-wniosek-lekarz-dentysta-2022-10-05.docx)Wzór nr 2 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura19 kB2022-10-05 14:522022-10-05 14:52
Pobierz plik (tabela-nr-1-2022-10-05.docx)Tabela nr 1 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura19 kB2022-10-05 14:322022-10-05 14:32
Pobierz plik (tabela-nr-2-2022-10-05.docx)Tabela nr 2 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura22 kB2022-10-05 14:332022-10-05 14:33
Pobierz plik (tabela-nr-3-2022-10-05.docx)Tabela nr 3 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura24 kB2022-10-05 14:352022-10-05 14:35
Pobierz plik (tabela-nr-4-2022-10-05.docx)Tabela nr 4 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura23 kB2022-10-05 14:362022-10-05 14:36
Pobierz plik (klauzula-informacyjna-staze-podyplomowe-2022-10-05.docx)Klauzula informacyjna - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura14 kB2022-10-05 14:572022-10-05 14:57

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi